Poštovane kolege,

Ukoliko želite da održite članstvo u Udruženju Alergologa i kliničkih imunologa Srbije (UAKIS ) ili da postanete član, molimo Vas da izvršite uplatu članarine najkasnije do 15. decemba 2017. godine.

Obaveštavamo Vas da je godišnja članarina za članove UAKIS sledeća:

– specijalisti 1500 dinara

– penzioneri 1000 dinara

– lekari na specijalizaciji i studenti 500 dinara.

 

Srdačan pozdrav,

Prof. dr Vesna Tomić Spirić

Predsednik UAKIS